DUYURULARDA ARA

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR

13.11.2017 00:00:00

Belediyemiz Encümeninin 09.03.2017 tarih ve 257 sayılı kararı ile Zeytinalanı mahallesi 2119-2120-3995-4179-2121-4048-2455 no.lu parseller ile 1986 ada 3 no.lu parseli kapsayan alanda 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca 148 plan numarası ile imar uygulaması yapılmasına karar verilmiştir.

3194 Sayılı Kanunun 18.maddesi ve bu maddenin uygulama yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesine göre Belediyemiz Encümeninin 06.07.2017 tarih ve 654 sayılı kararı ile onaylanmış olup, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 05.10.2017 tarih ve 96772592.302.03-01.1128 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmış olup, 13.11.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur. 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!