DUYURULARDA ARA

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR

16.11.2017 14:35:41

İzmir İli Urla İlçesi tapunun Denizli Mahallesi 583, 584, 587, 588, 594, 2026, 2027, 2028, 2029 ve 1628 ada 1-2-3 parselleri kapsayan alanda uygulanan parselasyon planı ile 2157 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller oluşmuş, ancak İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 18.09.2007 gün, E:2006/1528 ve K:2007/1255 sayılı kararı ile iptal edilerek, Danıştay 6. Dairesi’nin E:2008/2363 E:2011/412 kararı onaylanmıştır.

Belediyemiz Encümeni’nin 27.10.2016 tarih 1066 sayılı kararı ile belirlenen Denizli Mahallesi 583,  584, 587, 588, 2026, 2027, 2028, 2029 ve 1628 ada 1-2-3 parselleri kapsayan alanda yeni parselasyon planı yapılması kararının iptal edilmesi, İzmir İli Urla İlçesi Denizli Mahallesi 2157 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsellerin mahkeme kararı ve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/80 Esas 2012/201 Karar Numaralı, 2008/75 Esas 2012/196 Karar Numaralı, 2008/78 Esas 2012/199 Karar Numaralı, 2008/77 Esas 2012/198 Karar Numaralı, 2008/81 Esas 2012/202 Karar Numaralı, 2008/79 Esas 2012/200 Karar Numaralı, 2008/74 Esas 2012/195 Karar Numaralı, 2008/76 Esas 2012/197 Karar Numaralı, 2008/83 Esas 2012/204 Karar Numaralı kararları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği Denizli Mahallesi 583,  584, 587, 588, 594, 2026, 2027, 2028, 2029 ve 1628 ada 1-2-3 parsellere uygulanan 148 no.lu geri dönüş işlemi Belediyemiz Encümeninin 12.01.2017 tarih ve 37 sayılı kararı onaylanmış, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 05.10.2017 tarih ve 96772592.302.03-01.1127 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereğince onaylanmasına ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiş olup, 16.11.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.           

            İlgililere ilanen duyurulur. İzmir İli Urla İlçesi tapunun Denizli Mahallesi 583, 584, 587, 588, 594, 2026, 2027, 2028, 2029 ve 1628 ada 1-2-3 parselleri kapsayan alanda uygulanan parselasyon planı ile 2157 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller oluşmuş, ancak İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 18.09.2007 gün, E:2006/1528 ve K:2007/1255 sayılı kararı ile iptal edilerek, Danıştay 6. Dairesi’nin E:2008/2363 E:2011/412 kararı onaylanmıştır.

Belediyemiz Encümeni’nin 27.10.2016 tarih 1066 sayılı kararı ile belirlenen Denizli Mahallesi 583,  584, 587, 588, 2026, 2027, 2028, 2029 ve 1628 ada 1-2-3 parselleri kapsayan alanda yeni parselasyon planı yapılması kararının iptal edilmesi, İzmir İli Urla İlçesi Denizli Mahallesi 2157 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsellerin mahkeme kararı ve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/80 Esas 2012/201 Karar Numaralı, 2008/75 Esas 2012/196 Karar Numaralı, 2008/78 Esas 2012/199 Karar Numaralı, 2008/77 Esas 2012/198 Karar Numaralı, 2008/81 Esas 2012/202 Karar Numaralı, 2008/79 Esas 2012/200 Karar Numaralı, 2008/74 Esas 2012/195 Karar Numaralı, 2008/76 Esas 2012/197 Karar Numaralı, 2008/83 Esas 2012/204 Karar Numaralı kararları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği Denizli Mahallesi 583,  584, 587, 588, 594, 2026, 2027, 2028, 2029 ve 1628 ada 1-2-3 parsellere uygulanan 148 no.lu geri dönüş işlemi Belediyemiz Encümeninin 12.01.2017 tarih ve 37 sayılı kararı onaylanmış, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 05.10.2017 tarih ve 96772592.302.03-01.1127 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereğince onaylanmasına ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiş olup, 16.11.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.           

            İlgililere ilanen duyurulur. 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!