DUYURULARDA ARA

İskele Mahallesi 141 no.lu parselasyon planı

24.1.2018 00:00:00

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR

          

Belediyemiz Encümeninin 14.09.2017 tarih ve 861 sayılı kararı ile İlçenin İskele Mahallesi 32 ada 3-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-93-94 no.lu parseller ile 32 ada 2 (yeni:133 parsel) ve 4 parsellerin ayırma çapı ile plan onama sınırından ayrılan kısımlarını kapsayacak şekilde 141 plan no ile 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması karar verilmiştir.

3194 Sayılı Kanunun 18.maddesi ve bu maddenin uygulama yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesine göre Belediyemiz Encümeninin 29.09.2017 tarih ve 896 sayılı kararı ile onaylanmış, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 07.12.2017 tarih ve 01.1563 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmış olup, 24/01/2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur. 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!