DUYURULARDA ARA

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

7.2.2018 00:00:00

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR

 

Belediyemiz Encümeninin 24.08.2017 tarih ve 812 sayılı kararı ile ilçenin İskele Mahallesi 128 ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 16 no.lu parselleri ile 751 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 no.lu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca 175 no.lu plan numarası ile imar uygulaması yapılmasına karar verilmiştir.

3194 Sayılı Kanunun 18.maddesi ve bu maddenin uygulama yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesine göre Belediyemiz Encümeninin 24.08.2017 tarih ve 813 sayılı kararı ile onaylanmış olup, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 04.01.2018 tarih ve 96772592.302.03-01.08 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmış olup, 07.02.2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!