DUYURULARDA ARA

Yenice Mahallesi 164 No.lu Parselasyon Planı

13.2.2018 00:00:00

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR

          

Belediyemiz Encümeninin 28.04.2016 tarih ve 466 sayılı kararı ile İlçenin Yenice Mahallesi 282 ada 135-136-137-138-165 parselleri kapsayan alanda 164 plan no. ile 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması karar verilmiştir.

3194 Sayılı Kanunun 18.maddesi ve bu maddenin uygulama yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesine göre Belediyemiz Encümeninin 27.04.2017 tarih ve 446 sayılı kararı ile onaylanmış, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.01.2018 tarih ve 01.41 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmış olup, 13/02/2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!