DUYURULARDA ARA

İmar Planı Konusu Zeytinalanı Mahallesi 27 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı değişikliği

23.2.2018 17:30:00
İlçemiz Zeytinalanı Mahallesi mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan 27 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 08.02.2018 tarih ve 2018/23 sayılı kararı ile onanmıştır.
 
Söz konusu /1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı Değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 21.02.2018 – 23.03.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!