DUYURULARDA ARA

Naipli Mahallesi 718 ada 21 parselde “Güneşe Enerji Santrali” ve 718 ada 9 ile 11 parsellerde “Yol” amaçlı 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı

2.4.2018 17:30:00

İlçemiz Naipli Mahallesi 718 ada 21 parselde “Güneşe Enerji Santrali” ve 718 ada 9 ile 11 parsellerde “Yol” yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 9. Maddesi hükümleri kapsamında re’sen onaylandığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22/02/2018 tarih ve E.31693 sayılı yazısı ile iletilmiş olup; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporları 02/03/2018 tarihinde (02/03/2018-02/04/2018 tarihleri arasında) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak 1 ay süreyle İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!