DUYURULARDA ARA

696 Sayılı K.H.K Kapsamında İşçi Statüsüne Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Personele Ait Sınav Duyurusu

14.3.2018 10:00:00

24/12/2017 tarih 30280 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan  696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bu  K.H.K hükümlerine dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 30’ncu maddesi gereğince yapılan değerlendirme sonucu başvurusunun kabulüne karar verilen personelin aynı usul ve esasların “Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 39’ncu maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıda belirtilen tarih  itibarıyla başlanacaktır.  İlan olunur. 14/03/2018

SINAV TAKVİMİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sınav Tarihi                                       Sınav Grubu                                                   Sınav Şekli

15/03/2018 Perşembe (14:00)            (B Grubu)                                                      Uygulamalı    

15/03/2018 Perşembe (14:30)            (C Grubu)                                                      Uygulamalı

15/03/2018 Perşembe (15:00)            (E Grubu)                                                      Uygulamalı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sınav Tarihi                                       Sınav Grubu                                                  Sınav Şekli

15/03/2018 Perşembe (15:30)            (A Grubu)                                                      Uygulamalı    

15/03/2018 Perşembe (16:00)            (B Grubu)                                                      Uygulamalı

16/03/2018 Cuma       (10.00)             (C Grubu)                                                      Uygulamalı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ARAÇ SEVKİYAT)

Sınav Tarihi                                       Sınav Grubu                                                  Sınav Şekli

16/03/2018 Cuma      (11:30)             (A Grubu)                                                      Uygulamalı         

 

KONSERVATUAR (BELEDİYE HİZMET BİNASI)

Sınav Tarihi                                       Sınav Grubu                                                  Sınav Şekli

16/03/2018 Cuma      (12:00)             (A Grubu)                                                      Uygulamalı    

 

BELEDİYE İÇİ (BELEDİYE HİZMET BİNASI)

Sınav Tarihi                                       Sınav Grubu                                                  Sınav Şekli

19/03/2018 Pazartesi   (10:00)           (A Grubu)                                                      Sözlü  

20/03/2018 Salı            (10:00)           (B Grubu)                                                      Sözlü  

19/03/2018 Pazartesi   (09:45)           Ebru ÖZEL (Fen İşleri Müdürlüğü F Grubunun 14/03/2018 tarihinde saat 11.00’da yapılan Uygulamalı Sınavında görevli olmasından dolayı 19/03/2018 Pazartesi günü saat 09:45’de Belediye İçinde Uygulamalı Sınav yapılacaktır.)

 

TEMİZLİK İŞLERİ  A GRUBU

 

TEMİZLİK İŞLERİ B GRUBU

 

TEMİZLİK İŞLERİ C GRUBU

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ A GRUBU

 

KONSERVATUAR (A GRUBU)

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ B GRUBU

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ C GRUBU

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ E GRUBU PERSONEL LİSTESİ

 

BELEDİYE İÇİ LİSTE  A GRUBU

 

BELEDİYE İÇİ LİSTE  B GRUBU

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!