DUYURULARDA ARA

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR

2.4.2018 00:00:00

            Belediyemiz Encümeninin 26.11.2008 tarih ve 739 sayılı kararı ile ilçenin Sıra Mahallesi 535 ada, 3, 6, 7, 8, 9, 10 no.lu parseller ile 361 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 no.lu parselleri kapsayan alan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulama yönetmeliğinin 5. Maddesine göre düzenleme sahası seçilmiş, seçili düzenleme sahası için 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. Maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan parselasyon planı, Belediyemiz Encümeninin 07.01.2009 tarih ve 4 sayılı kararı ile aynı kanunun 19. Maddesine göre onaylanarak kesinleşmiştir.

            Belediyemiz Encümeninin 15.10.2015 tarih 847 sayılı kararıyla ilçenin Sıra Mahallesi 2175 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller ile 2176 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller İzmir 4. İdare Mahkemesi 2011/1032 E. 2013/1288 sayılı ve İzmir 2. İdare Mahkemesi 2012/2036 E. – 2013/1551 K. sayılı kararları gereği geri dönüşümün yapılarak, İlçenin Sıra Mahallesi eski 535 ada 3-6-7-8-9-10 parseller ve 361 ada 1-2-3-4-5-7-8-9 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda düzenleme sınırı kabul edilerek 158 plan no.su ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılmasına karar verilmiştir.

            3194 Sayılı Kanunun 18.maddesi ve bu maddenin uygulama yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesine göre Belediyemiz Encümeninin Belediyemiz Encümeninin 20.04.2017 tarih ve 406 sayılı kararı ile onaylanmış, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.02.2018 tarih ve 96772592.302.03-01.140 sayılı kararı ile 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmış olup, 02.04.2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!