DUYURULARDA ARA

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR

10.5.2018 00:00:00

           Urla ilçesi Yaka Mahallesi, 1404 ada 1 no.lu parsel Belediye Encümeninin 11.01.2018 tarih ve 12 sayılı kararı ile düzenleme sahası seçilerek, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve uygulama yönetmeliği ile 2981/3290 sayılı yasanın 15 Ek.1 Maddesine göre Belediyemizce re’sen hazırlanan 170 no.lu parselasyon planın aynı karar ile onaylamıştır.

           Daha sonra 170 no.lu parselasyon planı, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 05.04.2018 tarih ve 96772592.302.03-01.448 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanarak 10.05.2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!