DUYURULARDA ARA

38. GRUP DOĞAL SİT ALANI DEĞİŞİKLİĞİ

29.5.2018 10:47:29

İzmir İli, Çeşme, Urla, Güzelbahçe ve Seferihisar İlçeleri (38. Grup) sınırları içerisinde yer alan 1., 2., 3., derece doğal sit alanlarının koruma statülerinin “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesini içeren, Urla, Güzelbahçe, ve Seferihisar İlçelerine ilişkin İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 17.01.2018 tarihli ve 334 sayılı kararı ile; Çeşme İlçesine ilişkin İzmir 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 11.01.2018 tarih ve 306 sayılı kararı, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin madde 13/A-(2) fıkrasına göre 27.04.2018 tarihli ve 76074 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylandığı;

İzmir İli, 38. Grup (Çeşme, Urla, Güzelbahçe ve Seferihisar İlçeleri) sınırları içerisinde yer alan Doğal Sit Alanlarının yeni statülerinin tescil işlemine ilişkin daha önce alınan 21.07.2017 tarih ve 8482 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile 25.10.2017 tarih ve 12621 sayılı Bakanlık Makamı Olur'ları iptal edildiği bildirilmiş olup, söz konusu 27.04.2018 tarih ve 76074 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u eki paftanın 22.05.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda askıda kalacağı hususu,

İlgililere duyurulur.

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!