DUYURULARDA ARA

SIRA MAHALLESİ 825 ADA 171 NOLU PARSELASYON PLANI

5.9.2018 00:00:00

Belediyemiz Encümeninin 24.11.2011 tarih ve 1035 sayılı kararı ile ilçenin Sıra Mahallesi 825 ada 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29 no.lu parselleri ile 751 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 no.lu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca 171 no.lu plan numarası ile imar uygulaması yapılmasına karar verilmiştir.

3194 Sayılı Kanunun 18.maddesi ve bu maddenin uygulama yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesine göre Belediyemiz Encümeninin 24.08.2017 tarih ve 816 sayılı kararı ile onaylanmış olup, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 19.04.2018 tarih ve 96772592.302.03-01.525 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmış olup, 05.09.2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!