DUYURULARDA ARA

1/1000 Ölçekli İskele Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notu Değişikliği

14.3.2019 08:30:00

Belediye Meclisimizin 9.01.2018 tarih ve 35 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı İmar Planının Plan Notlarının 2.A.5 maddesinin “Kat Yüksekliği için yürürlükteki hükümler geçerlidir.” şeklinde değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği önerisi “Kat yükseklikleri için 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.” şeklinde düzenlenmesi kaydıyla uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarih ve 05.1033 sayılı Kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.02.2019 tarih ve 8672 sayılı Kararı ile uygun görülerek onanmıştır.

         Söz konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde 14.03.2019- 13.04.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

         İlgililere ilanen duyurulur.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!