DUYURULARDA ARA

Urla Belediye Başkanlığı'ndan İlandır

18.11.2019 10:44:31
Belediyemiz Encümeninin 06.07.2017 tarih ve 652 sayılı kararı ile Hacıisa Mahallesi 2100 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no.lu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmasına karar verilmiştir.
 
3194 Sayılı Kanunun 18.maddesi ve bu maddenin uygulama yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesine göre Belediyemiz Encümeninin 21.02.2019 tarih ve 175 sayılı kararı ile onaylanmış olup, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.09.2019 tarih ve 01.1218 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmıştır. Söz konusu parselasyon planı 18/11/2019 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.
 
İlgililerine duyurulur.
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!