DUYURULARDA ARA

İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLANDIR

18.12.2019 09:37:04

İzmir ili, Urla ilçesi, Güvendik mahallesi, 2474 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda yapılan 165 No’lu Parselasyon Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca Belediye Encümeni’nin 10.10.2019 tarih ve 844 sayılı kararı ve 5216 sayılı Yasanın 7/1-b maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 07.11.2019 tarih ve 96772592.302.03-01.1286 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Planın bir kopyası 16.12.2019 tarihinden başlayarak bir ay süreyle Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde İlgililerin incelemesi için asılmıştır. Parselasyon Planı ilan süresi bitiminde indirilerek tescil olmak üzere Tapu Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

            3194 sayılı Yasanın 19. maddesine göre ilanen tebliğ olunur.

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!