DUYURULARDA ARA

ÖNEMLİ DUYURU

18.02.2020 12:00:00

19/07/2019 tarihli ve 30836 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7186 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi hükmü ile 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (15) inci fıkrasının son cümlesi olan “10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun geçici 2 inci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır” hükmü Kanunun yayımladığı 19/07/2019 tarihi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan düzenleme sonrasında 1319 sayılı Emlak Vergi Kanununda yer alan bina, arsa ve arazi vergisi ile 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununda yer alan vergi harç ve harcamalara katıma payları 7186 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 19/07/2019 tarihi ile sona ermiştir. Buna göre 5216 sayılı Kanunun geçici 2 inci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen Gülbahçe’de bulunan bina, arsa veya araziler için emlak vergisi ve 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununa göre alınması gereken vergi, harç ve harcamalarına katılma paylarına ilişkin istisna hükmü Kanunun yürürlük tarihi itibariyle sona ermiş olup 2020 yılı bütçe yılından itibaren bina ve arazi vergisi mükelliyetinin başlayacağı vergi, harç ve harcamalara katılma paylarına ilişkin istisnaların 19/07/2020 tarihinde sona erdiği göz önüne alınarak, yıl içinde mükelliyetin başlaması nedeniyle kıst dönem için uygulanması gereken vergi ve harçlarda mükelliyetin başladığı tarih dikkate alınarak hesaplama yapılacağı hususu.

Bilgilerinize sunulur.

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!