DUYURULARDA ARA

Urla Belediyesi'nden Duyurulur

22.06.2020 08:30:00

İzmir ili, Urla ilçesi, Güvendik mahallesi, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 1728, 1729, 1914, 1915 parseller ve 1915 ada, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 parselleri ve çevresini kapsayan 154 No'lu Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri Belediye Encümeni'nin 06.10.2016 tarih, 1009 ve İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 15.06.2017 tarih ve 01.679 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 19. maddesi ve 5216 Sayılı Yasa'nın 7/1b maddesi uyarınca onaylanarak, 24.07.2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar Belediye Encümeni'nin 29.03.2018 tarih ve 229 sayılı kararı ile reddedilerek, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 28.08.2018 tarih ve 01.1575 sayılı kararı ile değerlendirilerek, itirazların kısmen kabul edilmesine ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda uygulamanın yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

Belediye Encümeni'nin 19.09.2019 tarih ve 774 sayılı kararı ile, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre 22/a Uygulama Kadastro çalışmalarına esas tapu yüzölçümleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 28.08.2018 tarih ve 01.575 sayılı kararında itirazların kısmen kabulü ile yeniden düzenlenen İzmir ili, Urla ilçesi, Güvendik mahallesi, 2495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 parseller ve çevresini kapsayan 154 No'lu Parselasyon Planı, 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 19. maddesine göre Güvendik 154 No'lu Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesine göre onaylanmış olup, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.01.2020 tarih ve 96772592.302.03 - 01.50 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmıştır. Söz konusu parselasyon planı 06.03.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

Ancak; 26.03.2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. Madde (1)-a) fıkrasına göre 1 aylık askı süresi tamamlamadığından; 30.04.2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 1. Maddesine istinaden 22.06.2020 ila 16.07.2020 tarihleri arasında Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı Yasanın 19. maddesine göre ilanen duyurulur.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!