DUYURULARDA ARA

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR

23.10.2017 10:56:59

Belediyemiz Encümeninin 16.02.2017 tarih ve 147 sayılı kararı ile Zeytinalanı 35 ada 1 no.lu parseli kapsayan alanda 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmasına karar verilmiştir.

3194 Sayılı Kanunun 18.maddesi ve bu maddenin uygulama yönetmeliğine göre düzenlenen parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesine göre Belediyemiz Encümeninin 04.05.2017 tarih ve 457 sayılı kararı ile onaylanmış olup, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 21.09.2017 tarih ve 96772592.302.03-01.1095 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmış olup, 23/10/2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur. 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!