DUYURULARDA ARA

Güvendik 200 Nolu parselasyon Planı.

7.07.2020 10:35:08

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR.

Belediye Encümeninin 18.07.2019 tarih ve 566 sayılı kararı ile İzmir ili, Urla ilçesi, Güvendik mahallesi, 2354  ada, 1, 2 parsel sayılı taşınmazlar ve çevresini  kapsayan alanda 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması yapılmasına karar verilmiştir.

Belediye Encümeni'nin 25.02.2020 tarih ve 154 sayılı kararı ile, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 14.05.2020 tarih ve 01.460 sayılı kararı ile onaylanan İzmir ili, Urla ilçesi, Güvendik mahallesi, 2354 ada, 1 ve 2 parseller ve çevresini kapsayan 200 No'lu Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 19. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği onaylanmıştır. Söz konusu parselasyon planı 07.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye İlan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı Yasanın 19. maddesine göre ilanen duyurulur.

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!