DUYURULARDA ARA

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR.

26.05.2021 11:24:59

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR.

            Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 25.01.2016 tarih ve 2016/10 sayılı ve 07.04.2014 tarih ve 2014/13 sayılı kararları ile özelleştirme kapsam ve programına alınan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir ili, Urla ilçesi, İçmeler mahallesi, 2681 ada, 1, 2, 3 ve 2682 ada, 1, 2 parsel (Eski Sıra mahalle, 389 ada, 1, 2, 4 ve 391 ada, 1, 2 parsel) sayılı taşınmazlara ilişkin; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan ve 04.05.2018 tarihli, 2018/52 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu ile 06.04.2019 tarihli, 934 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanarak, 17.04.2019 tarih ve 30748 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre hazırlanan parselasyon planı Bakanlığın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Gayrimenkul İşlemleri Proje Grup Başkanlığı’nın 06.05.2021 tarih ve E-71846147-754-7657 sayılı Olur’ları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek 3. Maddesi gereği onaylanmıştır. Söz konusu parselasyon planı 26.05.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediye ilan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı Yasanın 19. maddesine göre ilanen duyurulur.

 

 

 

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!