Askı İmar Planı

İmar Planı Konusu
Urla Belediyesi'nden İlandır
Askı Giriş Tarihi 24.03.2021
Askı Çıkış Tarihi 22.04.2021
Açıklama

Belediye Meclisimizin 08/11/2019 tarihli ve 394 sayılı Kararının iptal edilmesi ile İskele Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notlarının 2.A-16. maddesindeki “Çatılarda baca ve TV antenlerinden başka çıkıntı yapılamaz. Güneş enerjisi ve su tankı konulduğu takdirde sistemler çatı arasına gizlenmelidir. Tek eğimli çatı yapılamaz.” hükmünün, “Çatılarda baca ve TV antenlerinden başka çıkıntı yapılamaz ancak merdiven ve asansör kuleleri için yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Güneş enerjisi ve su tankı konulduğu takdirde sistemler çatı arasına gizlenmelidir. Tek eğimli çatı yapılamaz.” şeklinde değiştirilmesine ilişkin, hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2020 tarih ve 05.725 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.12.2020 tarih ve 11758 sayılı kararı ile  “Çatılarda baca ve TV antenlerinden başka çıkıntı yapılamaz. Ancak, asansörlü binalarda TSE standartlarına göre projelendirilecek asansör kulelerinin ve bu bölümlerle birlikte düzenlenen merdiven evlerinin en az ölçülerdeki bölümlerinin, çatı örtüsünü aşmasına izin verilir. Asansörsüz binalarda ise merdiven evlerinde son kat tavan döşemesi üst seviyesinden itibaren iç yükseklik 2.20 metreyi aşamaz. Güneş enerjisi ve su tankı konulduğu takdirde sistemler çatı arasına gizlenmelidir. Tek eğimli çatı yapılamaz.” şeklinde değişiklikle onanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli İskele Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 23.03.2021-22.04.2021 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

İlgililere İlanen duyurulur.

 

Dosyalar
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!