Askı İmar Planı

İmar Planı Konusu
Zeytinalanı Mahallesi 27 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı değişikliği
Askı Giriş Tarihi 21.02.2018
Askı Çıkış Tarihi 23.03.2018
Açıklama

İlçemiz Zeytinalanı Mahallesi mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan 27 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 08.02.2018 tarih ve 2018/23 sayılı kararı ile onanmıştır.

Söz konusu /1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı Değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 21.02.2018 – 23.03.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Dosyalar
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!