Askı İmar Planı

İmar Planı Konusu
Yaka Mahallesi 1404 ada 1 parsel plan değişikliği hk.
Askı Giriş Tarihi 14.01.2019
Askı Çıkış Tarihi 13.02.2019
Açıklama

Belediye Meclisimizin 07.08.2018 tarih ve 286 sayılı kararı ile, İlçemiz Yaka Mahallesi 1404 ada 1 parselin 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı’nda Belediye Hizmet Alanı olarak planlı kısmının “E: 0.40, hmax: 8.50 m.” yapılaşma koşulunun “E: 1.00, Yençok: 3 kat” olaak şekilde değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 05.1196 sayılı kararı ile onanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı değişikliği 14.01.2019 -  13.02.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Dosyalar
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
Plan Değişiklik Paftası PDF dosyası için tıklayınız !
Plan Değişikliği PDF dosyası için tıklayınız !
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!