ASKIDAKİ İMAR PLANLARI

Askı İmar Planı

İmar Planı Konusu
Yeni Mahalle 517 ada 1 parseline ilişkin hazırlanan Urla Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
Askı Giriş Tarihi 22.02.2019
Askı Çıkış Tarihi 25.03.2019
Açıklama

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLANDIR

Belediye Meclisimizin  07.06.2018 tarih ve 211 sayılı karan ile uygun bulunan; İlçemiz Yeni Mahalle 517 ada 1 parsele ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.04.2018 tarih ve 7430 sayılı kararında belirtilen parsel üzerindeki yapının 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin kararın imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Urla Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik önerileri, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarih ve 301.05.1170 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun .2019 tarih ve 8573 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi  Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ve 1/500 ölçekli Urla Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 22.02.2019 – 25.03.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlgililere İlanen Duyurulur.

Yasemin ÇINAR                                                                              Deniz SARITAŞ

Şehir ve Bölge Plancısı                                                               Plan ve Proje Müdür Vekili

Dosyalar
Plan Değişikliği PDF dosyası için tıklayınız !
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!