ASKIDAKİ İMAR PLANLARI

Askı İmar Planı

İmar Planı Konusu
1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Plan Notu Değişikliği
Askı Giriş Tarihi 22.11.2017
Askı Çıkış Tarihi 22.12.2017
Açıklama
Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Plan Notlarının C. Açıklamalar ve Ek Koşullar Başlığı altındaki 16. Ağaçlık ve Ağaçlandırılacak Alanlar hükmünün 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu doğrultusunda “Bu alanlarda yer alan kamu mülklerinde yapı yapılamaz. Özel mülklerde ifraz yapılamaz, alanda ağaçlandırma yapmak koşuluyla maksimum KAKS: 0.05 olacak şekilde konut yapılabilir. Parselde birden fazla yapı yapılamaz. Konut büyüklükleri müştemilatlar dahil 250 m2’yi geçemez.” Şeklinde değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Plan Notu değişikliği Belediye Meclisimizin 07.06.2017 tarih ve 513 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2017 tarih ve 301.05.1145 sayılı kararı ile  “Bu alanlarda ifraz yapılamaz, alanda ağaçlandırma yapmak koşuluyla maksimum KAKS: 0.05 olacak şekilde konut yapılabilir. Parselde birden fazla yapı yapılamaz. Konut büyüklükleri müştemilatlar dahil 250 m2’yi geçemez.” Şeklinde değişiklikle onanmıştır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon İmar Planı Plan Notu değişikliği, 22.11.2017 – 22.12.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
Dosyalar
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!