ASKIDAKİ İMAR PLANLARI

Askı İmar Planı

İmar Planı Konusu
1/1000 ölçekli Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Uygulama İmar Planı değişikliği
Askı Giriş Tarihi 16.06.2020
Askı Çıkış Tarihi 07.07.2020
Açıklama

Özbek Mahallesi 183 ada 34 ve 38 parsellere ilişkin, 23.02.2018 tarihi ile onaylanan jeolojik etüt raporu ve İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 14.11.2018 tarih ve 2018/1505 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanarak sunulan 1/1000 ölçekli Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediye Meclisimizin 06.08.2019 tarih ve 275 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2019 tarih ve 05.1164 sayılı kararı ile onanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde 03.03.2020 -  01.04.2020 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

Ancak 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Geçici Madde 1. Maddede belirtilen “….. 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden…..itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır…”hükmü ve 30.04.2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında söz konusu Özbek Mahallesi 183 ada 34 ve 38 parsellere ilişkin, 23.02.2018 tarihi ile onaylanan jeolojik etüt raporu ve İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 14.11.2018 tarih ve 2018/1505 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanarak sunulan 1/1000 ölçekli Özbek Mahallesi Akkum Mevkii Uygulama İmar Planı değişikliği,16.06.2020 – 06.07.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlgililere İlanen Duyurulur.

 

Dosyalar
İmar Planı paftası PDF dosyası için tıklayınız !
İmar Planı paftası PDF dosyası için tıklayınız !
İmar Planı paftası PDF dosyası için tıklayınız !
İmar Planı paftası PDF dosyası için tıklayınız !
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!