Askı İmar Planı

İmar Planı Konusu
Küp Deresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
Askı Giriş Tarihi 16.06.2020
Askı Çıkış Tarihi 16.07.2020
Açıklama

  Urla Belediye Meclisinin 07.10.2019 Tarih ve 26 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen İzmir İli Urla İlçesi Torosan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Küp Deresinin İmar planına İşlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 Tarih ve 05.100 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde 16.06.2020 – 16.07.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Dosyalar
pafta 1 PDF dosyası için tıklayınız !
pafta2 PDF dosyası için tıklayınız !
EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!