İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Aslı CEZAYİRLİ
İmar ve Şehircilik Müdür V.

 

Görev , Yetki ve Sorumluluk:

 

İmar Birimi (Ruhsat bölümü), Proje Kontrol Birimi, Harita Birimi, Şehir Planlama ve Kaçak İnşaat Denetleme birimi imar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı olan birimlerdir.

 

Müdürlüğümüzün asli görevi, belediyemize müracaat eden vatandaşların inşaat yapmak, harita uygulamaları ve kaçak yapı denetleme ile ilgili olarak yapılan vatandaşların ve resmi kurumların taleplerini kabul edip, inceleyerek, sonuçlandırılmasına yardımcı olmak.

 

İmar Biriminde; Tamirat, tadilat projesi yapmak için ve inşaat yapma isteminde bulunan taleplerde, yazılı ve çizili olarak imar durumu verilerek, inşaat ruhsatı alınmasını sağlamak için izlenmesi gereken yolları vatandaşa yazılı ve sözlü olarak anlatarak yardımcı olmak ve işlemleri sonuçlandırmak.

 

Proje Kontrol Biriminde belediyemizden alınan imar durumlarına göre gelen projelerin imar planları ve imar kanunu gereği kontrolleri yapılarak, ruhsatlandırılması için İmar Birimine sevk etmek. Ayrıca mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar için proje üretimine katkıda bulunmak.

 

Harita Biriminde Harita uygulamalarında ise vatandaşların imar durumu almadan önce imar planındaki ( yola terk, bölme, birleştirme ve 18. madde talepleri) durumu hakkında bilgi vermek ve işlemlerin yapılması konusunda hazırlıklar yapılarak, encümene girmesini sağlamak ve bunların sonuçlandırılmasına yardımcı olmak. Birimin ayrıca belediyeye ait taşınmazların uygulamalarını yapma diğer birimleri ve resmi dairelerin işleri konusunda yardımcı olmak. Parklar, yollar, Tedaş Müdürlüğü’nün direk aplikasyonları, temel su ve basman vizeleri ile gelen dilekçeler cevap verilmesi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün park ve yeşil alanların aplikasyonları, yeni ruhsat başvurularının su basman kotu vermek daha sonra temel ve su basman vizeleri için bu inşaatları kontrol etmek, Tedaş Müdürlüğü’nce talep edilen direk yerlerinin arazide tespit işlemlerine yardımcı olmak.

 

Kaçak Yapı Denetleme Biriminde; vatandaşlardan, resmi dairelerden gelen kaçak yapı şikayetlerinin kabul edilmesi, ayrıca rutin olarak arazide ruhsatsız ve ruhsata aykırı binaların yerinde tespit ve kontrol edilmesi; gerekli yasal işlemleri yapılmasını sağlamak.Şehir Planlama biriminde ise; vatandaşın imar planlarında plan tadilatı ve mevzi imar planı yaptırma taleplerini kabul edip, meclise havale edilmesini sağlamak ve sonuçlandırmak.Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan birimlerin yaptıkları işler ve uygulamalar bu şekilde işlemektedir.

 

Telefon : 0232 754 10 88 - (190)

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!