jtemplate.ru - free templates joomla

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

İlçemiz Zeytinalanı Mahallesi 5089 parselin doğusunda bulunan kamuya terkli alanda 3.00 m. x 8.00 m. ebadında trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı değişiklik önerisi Belediye Meclisimizin 07.10.2016 tarih ve 342 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarih ve 301.05.26 sayılı kararı ile onanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı değişikliği 23.02.2017 – 27.03.2017 tarihleri arasında 1 ay süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgilere ilanen duyurulur. 

    Yasemin MUMCUOĞLU                               Deniz SARITAŞ

       Şeh. ve Böl. Plancısı                                    Plan ve Proje Müd. V.

 URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

İlçemiz Zeytinalanı Mahallesi 5089 parselin doğusunda bulunan kamuya terkli alanda 3.00 m. x 8.00 m. ebadında trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı değişiklik önerisi Belediye Meclisimizin 07.10.2016 tarih ve 342 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarih ve 301.05.26 sayılı kararı ile onanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Zeytinalanı Revizyon İmar Planı değişikliği 23.02.2017 – 27.03.2017 tarihleri arasında 1 ay süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgilere ilanen duyurulur. 

    Yasemin MUMCUOĞLU                                      Deniz SARITAŞ

       Şeh. ve Böl. Plancısı                                        Plan ve Proje Müd. V. 

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURUDUR

            İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.01.2017 tarih ve 253 sayılı yazısı ile, İlçemiz Barbaros Mahallesi 126 ada 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 55 ve 56 parsellerin ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 22.12.2016 tarih ve 5417 sayılı kararı ile eki paftada sınırları gösterildiği şekliyle 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar verildiği bildirilmiştir.

            İlgililere duyurulur.

     Yasemin MUMCUOĞLU            Seçkin DEMİREL 

       Şehir ve Bölge Plancısı            Plan ve Proje Müd. V.

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURUDUR

            İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.01.2017 tarih ve 254 sayılı yazısı ile, İlçemiz Kadıovacık Mahallesi 182 ada 1, 2, 3, 4,5 ve 6 parsellerin ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 22.12.2016 tarih ve 5416 sayılı kararı ile eki paftada sınırları gösterildiği şekliyle 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar verildiği bildirilmiştir.

            İlgililere duyurulur.

     Yasemin MUMCUOĞLU                Seçkin DEMİREL 

       Şehir ve Bölge Plancısı               Plan ve Proje Müd. V.

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURUDUR

            İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.01.2017 tarih ve 253 sayılı yazısı ile, İlçemiz Gülbahçe Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çukurcak Mevkii Karakuma kalesinin yer aldığı karar eki paftada koordinatları belirtilen alanın İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 22.12.2016 tarih ve 5418 sayılı kararı ile eki paftada sınırları gösterildiği şekliyle 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

            İlgililere duyurulur.

     Yasemin MUMCUOĞLU              Seçkin DEMİREL

       Şehir ve Bölge Plancısı             Plan ve Proje Müd. V.

Linkler