jtemplate.ru - free templates joomla

MİSYON

     Küresel ölçekteki gelişmeleri ve yereldeki gereksinimler ekseninde sürdürülebilir kalkınma ve yaşam hakkını sağlayan, vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alan, ekolojik, demokratik ve hak temelli yönetim anlayışı ile tarihi kültürel ve doğal zenginlikleri korunmuş sağlıklı bir kent yaratmak.

VİZYON

     Urla’nın yerel değerleri olan doğal, kültürel ve tarihi kaynaklar ile evrensel değerleri bütünleştiren ve sonraki vizyonlara temel olacak yapılanmayı sağlar nitelikte belediye.

Linkler