İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Aysu KAHRAMAN
İmar ve Şehircilik Müdür V.

 

GÖREV YETKİ & SORUMLULUKLARI

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Başkanlık Makamının emir ve direktiflerinin, kamu ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi, verilen görev ve yetkilerin kullanılması kapsamında; 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmelikleri, bu kanunla ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri ayrıca diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlar.

Müdürlüğün kadrosunda bulunan ve ayrıca fiilen çalışan tüm personelin özlük hakları ile ilgili yazışmaların ve demirbaş, ayniyat, ödenek işlemlerinin yapılması,

İmar durumu belgesi tanzim edilmesi,

Yapı ruhsatı verilmesi,

4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre yapı denetim kuruluşlarının hakediş işlemlerinin yapılması,

Yapı kullanma izin belgesinin verilmesi

3194 sayılı İmar Yasası'nda ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıları tespit ederek yasal işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması.

 

Telefon : 0232 754 10 88 - (190)

EKLE
E-Posta listemize kayıt olun ilk siz öğrenin!